1
Tỉnh thành : QUẢNG NGÃI
Điện thoại: 1900988928
Người đại diện: Hoàng Vương Kiệt
Mã số thuế: 0312087302-176
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HUYỆN SƠN HÀ – CÔNG TY TNHH NIN SING LOGISTICS