1
Người đại diện: PARK YOUNG DAE
Mã số thuế: 0108678104
Ngành nghề chính: Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KEPCO KDN CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý