1
Người đại diện: NGUYỄN HOÀI LINH
Mã số thuế: 0102129919-002
Ngày cấp: 03/08/2020
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA NAM – CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH VIỆT NAM