2
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: AI, TIEN, ETIENNE DO
Mã số thuế: 0316232889
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 07/04/2020
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN POKESLIDE TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu