1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0936413166
Người đại diện: GABRIEL NORBERT NGUYEN
Mã số thuế: 0108631272
Ngành nghề chính: Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý
Ngày cấp: 04/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN POLFARMEX SPÓLKA AKCYJNA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý