1
Người đại diện: Không
Mã số thuế: 0316389456
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 15/07/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SCHMIDT BETEILIGUNGS-GMBH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu