1
Người đại diện: Hoàng Công Trang
Mã số thuế: 2901899178-001
Ngày cấp: 07/10/2020
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TH