1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024)32202626
Người đại diện: ĐỖ MINH THỨC
Mã số thuế: 5800968014-006
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH ĐIỀN LINH