1
Tỉnh thành : NHA TRANG / KHÁNH HÒA
Người đại diện: Lê Văn Sơn
Mã số thuế: 0103700652-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI NHA TRANG – CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN ĐẤU GIÁ NHÂN VĂN