1
Điện thoại: 0912186333
Người đại diện: Lê Hải Long
Mã số thuế: 0108536205-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI QUẢNG NINH – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LỮ HÀNH QUỐC TẾ BÌNH AN

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

  • Thành phố Hạ Long