1
Điện thoại: 0839158108
Người đại diện: LÊ THỊ XUÂN
Mã số thuế: 5600324809
Ngành nghề chính: Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật
Ngày cấp: 08/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CÔNG LÝ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật