1
Điện thoại: 0989290238
Người đại diện: Bùi Thị Hiệp
Mã số thuế: 0109301245
Ngành nghề chính: Hoạt động pháp luật
Ngày cấp: 10/08/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HIỆP BÙI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động pháp luật