1
Điện thoại: 0989189315
Người đại diện: Lệ Trọng Kim
Mã số thuế: 2700889035
Ngành nghề chính: Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ KIM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật