1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0904429989
Người đại diện: Nguyễn Bích Thủy
Mã số thuế: 0317311389
Ngành nghề chính: Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN THỤY

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật