11
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)54470425
Văn Phòng Luật Sư Thích Và Các Cộng Sự

Thich & Partners là một công ty tư vấn pháp luật độc lập và tư vấn tổng hợp các vấn đề về pháp lý, thuế với ngành nghề chính là:
– Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật
– Tư vấn pháp luật
– Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật
– Các dịch vụ pháp lý khác như: thành lập doanh nghiệp trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài, xin các loại giấy phép trong các lĩnh vực khác.

Luật – Văn Phòng Luật Sư, Công Ty Tư Vấn Pháp Luật

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI