1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: HỒ NGỌC HIỀN THẢO
Mã số thuế: 0315718154
Ngành nghề chính: Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán
Ngày cấp: 03/06/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRIỂN LUẬT

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán