4
Ngành nghề : CHƯA PHÂN LOẠI
Tỉnh thành : TÂY NINH
Điện thoại: (0276) 3822134
VĂN PHÒNG TỈNH ỦY TỈNH TÂY NINH
VĂN PHÒNG TỈNH ỦY TỈNH TÂY NINH

  • Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc.
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI