1219
Ngành nghề : CHƯA PHÂN LOẠI
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Điện thoại: (0225)3836786
Website: ngoquyen.gov.vn
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND QUẬN NGÔ QUYỀN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI