1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0989015642
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NGA
Mã số thuế: 0315434522
Ngành nghề chính: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
VIỆN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (IECD)

Danh mục ngành nghề:

  • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ