18
Ngành nghề : Y TẾ - TỔ CHỨC
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: +84912248910
Người đại diện: Bạch Quốc Khánh
Mã số thuế: 0101474609
VIỆN HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG
Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ra đời vào ngày 31/12/1984 theo Quyết định số 1531/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế với tên gọi ban đầu là Viện Huyết học và Truyền máu, thuộc Bệnh viện Bạch Mai, do GS. Bạch Quốc Tuyên là Viện trưởng. Viện thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị là Khoa Huyết học – Truyền máu và Phòng Bệnh máu (C5).

Sự ra đời của Viện Huyết học và Truyền máu đánh dấu bước trưởng thành không ngừng của đội ngũ cán bộ chuyên khoa và khẳng định nhu cầu tất yếu phải phát triển chuyên khoa Huyết học – Truyền máu để đáp ứng cho công tác cấp cứu và điều trị.

 

  • Y TẾ – TỔ CHỨC
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI