1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0948046116
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG GIANG
Mã số thuế: 0108733891
Ngày cấp: 09/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG