1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 02838213536
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC LỘC
Mã số thuế: 0315531646
Ngành nghề chính: Nghiên cứu khoa học và phát triển
VIỆN NGHIÊN CỨU ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Danh mục ngành nghề:

  • Nghiên cứu khoa học và phát triển