1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Ngụy Thành Tài
Mã số thuế: 3603052853-002
Ngành nghề chính: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC-CHI NHÁNH TP.HCM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu