1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0907773375
Người đại diện: TRẦN HÙNG LÂM
Mã số thuế: 0315424482
Ngành nghề chính: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THỰC HÀNH NHA KHOA THL

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác