646
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38295451
VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP (I.D.E.C.A.F)
– ĐÀO TẠO TIẾNG PHÁP
– THÔNG TIN,TƯ VẤN & HỖ TRỢ DU HỌC PHÁP
– CHO THUÊ KHÁN PHÒNG, PHÒNG HỘI NGHỊ, PHÒNG HỌC, PHÒNG TRIỂN LÃM
– CHIẾU PHIM PHÁP, VIỆT NAM.
  • VĂN HÓA – TRUNG TÂM & TỔ CHỨC
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI