1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: MOCHIZUKI DAISUKE
Mã số thuế: 0315514827
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
VPĐD MOCHIDUKI-IRONWORKS CO.,LTD TẠI TP.HCM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu