1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: CHAN MING CHUEN
Mã số thuế: 0315718147
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 03/06/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
VPĐD PACIFIC DYNASTY REGIONAL CENTER INC. TẠI TP.HCM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu