1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Shakeel Akhter
Mã số thuế: 0316130647
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
VPĐD SANTE (PRIVATE) LIMITED TẠI TP.HCM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu