741
Ngành nghề : CHƯA PHÂN LOẠI
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: (0236)3868400
XN 54 – CTY CPXL THÀNH AN 96
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI