XN CƠ KHÍ MINH SƠN

TỔ 27 P.ĐỒNG QUANG, TP.THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN
10 Tháng Ba, 2019 / 373
XN CƠ KHÍ MINH SƠN
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : THÁI NGUYÊN
Điện thoại : (0208)3855556

CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT