1328
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Điện thoại: (0225)3837071
XN CƠ KHÍ SỬA CHỮA TẦU THUYỀN THỦY SẢN HẠ LONG
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI