XN CƠ KHÍ XD ĐỨC VINH

TP.THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN
10 Tháng Ba, 2019 / 693
XN CƠ KHÍ XD ĐỨC VINH
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : THÁI NGUYÊN
Điện thoại : (0208)3855833

CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT