1220
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Điện thoại: (0225)3773542
XN TƯ NHÂN CƠ KHÍ HÙNG TUẤN
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI