1035
Ngành nghề : ĐỒ ĂN NHANH / XÔI
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 39263427
Hotline: 0912622272
Website: www.facebook.com/pages/Xi-Yn-35B-Nguyn-Hu-Hun/241670739199259
Xôi Yến
Đồ ăn nhanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI