1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 069595891
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN HOẠT
Mã số thuế: 0108848469
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Ngày cấp: 30/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
XƯỞNG 965 – CỤC KỸ THUẬT

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)