1
XƯỞNG SẢN XUẤT – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PNTECH
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

2651 : Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển

Ngành nghề kinh doanh:

– 2610: Sản xuất linh kiện điện tử
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 2620: Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 2630: Sản xuất thiết bị truyền thông
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 2640: Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
– 2651: Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
– 2750: Sản xuất đồ điện dân dụng
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị
– 3313: Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 3314: Sửa chữa thiết bị điện
– 3319: Sửa chữa thiết bị khác
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 3320: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
+ (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
+ (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.
– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện).
– 4741: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4742: Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
– 6201: Lập trình máy vi tính
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
– 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– 9511: Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
+ (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
– 9512: Sửa chữa thiết bị liên lạc
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 9521: Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 9522: Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI