CÔNG TY ZARUBEZHNEFT EP VIETNAM B.V

Biệt thự A15, khu Biệt thự APSC, số 36 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức ,TP Hồ Chí Minh
29 Tháng Tám, 2023 /
CÔNG TY ZARUBEZHNEFT EP VIETNAM B.V
Ngành nghề : THƯƠNG MẠI - CÔNG TY
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại : 0903003924
Người đại diện : Trịnh Phú Quý

  THƯƠNG MẠI – CÔNG TY