Năm 2022 có bao nhiêu ngày nghỉ lễ, tết?

Từ năm 2021, theo luật Lao động, dịp lễ Quốc khánh 2/9 được bổ sung thêm 1 ngày nghỉ chính thức. Theo đó, tổng số ngày nghỉ lễ, tết trong năm của người lao động tăng từ 10 lên 11 ngày.

Năm 2022 có bao nhiêu ngày nghỉ lễ, tết? - 1

Nguồn: dantri.com.vn

Từ năm 2021, theo luật Lao động, dịp lễ Quốc khánh 2/9 được bổ sung thêm 1 ngày nghỉ chính thức. Theo đó, tổng số ngày nghỉ lễ, tết trong năm của người lao động tăng từ 10 lên 11 ngày. Nguồn: dantri.com.vn