Ngành nghề: BAO BÌ / BAO BÌ - MÁY ĐÓNG GÓI HÚT CHÂN KHÔNG