NGÀNH NGHỀ: CHƯA PHÂN LOẠI/Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ Tìm thấy 14404