NGÀNH NGHỀ: CHƯA PHÂN LOẠI/Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ Tìm thấy 9