Ngành nghề cùng phần loại:
Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / CẤP CHỨNG CHỈ - TỔ CHỨCTìm thấy 3 kết quả

  • CẤP CHỨNG CHỈ - TỔ CHỨC
  • CUNG CẤP DV TRONG CÁC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ, HÓA DẦU, PHÁT ĐIỆN... BAO GỒM:- THẨM TRA THIẾT KẾ- KIỂM ĐỊNH ĐỘC LẬP TOÀN CẦU- GIÁM SÁT CHẾ TẠO- ĐÁNH GIÁ AN TOÀN & RỦI RO- KIỂM THIẾT BỊ KHOAN- NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO- TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁNCẤP CHỨNG CHỈ - TỔ CHỨC
  • CẤP CHỨNG CHỈ - TỔ CHỨC