Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / HỘI CHỢ & TRIỂN LÃM - TỔ CHỨC - THẦU LẮP ĐẶT