Ngành nghề cùng phần loại:
Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / KHOÁNG SẢNTìm thấy 2 kết quả

  • KHOÁNG SẢN
  • KHAI THÁC QUẶNG KIM LOẠI QÚY HIẾM (0730), ĐÁ, CÁT, SỎI, ĐẤT SÉT (0810), QUẶNG SẮT (0710) VÀ KIM LOẠI KHÁC KHÔNG CHỨA SẮT (0722), KHAI THÁC VÀ THU GOM THAN CỨNG, THAN NON, THAN BÙN (0510-2816-0892)(HOẠT ĐỘNG Ở NƯỚC NGOÀI). KHAI THÁC GỖ (TỪ NGUỒN GỖ HỢP PHÁP)(0221) TRỒNG RỪNG VÀ CHĂM SÓC RỪNG (0210). MUA BÁN Ô TÔ VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC (4511), SẮT THÉP (4662), PHẾ LIỆU (46697)(TRỪ CÁC CHẤT THẢI NGUY HẠI THEO DANH MỤC TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2006/QĐ-BTNMT NGÀY 26/12/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊNKHOÁNG SẢN
Tìm công ty KHOÁNG SẢN tại: