Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / MÁY MAY - BUÔN BÁN & SỬA CHỮA