NGÀNH NGHỀ: CHƯA PHÂN LOẠI/Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa Tìm thấy 18