Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / SẮT - SẢN XUẤT - GIA CÔNG & BUÔN BÁN