Ngành nghề cùng phần loại:
Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / THÁO & PHÁ DỠTìm thấy 5 kết quả

  • THÁO & PHÁ DỠ
  • THÁO & PHÁ DỠ
  • THÁO & PHÁ DỠ
  • CHUẨN BỊ MẶT BẰNG. XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ, CÔNG TRÌNH CÔNG ÍCHTHÁO & PHÁ DỠ
  • - NHẬN ĐẬP PHÁ, THÁO DỠ NHÀ, XƯỞNG & CÁC CÔNG TRÌNH XD KHÁC.- ĐÀO MÓNG, XÚC DỌN & VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI.- THU MUA XÁC NHÀ, HÀNG THANH LÝ.THÁO & PHÁ DỠ