Ngành nghề cùng phần loại:
Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / THÙNG CÁC LOẠITìm thấy 1 kết quả

  • Xí nghiệp Lam Kinh - Chi nhánh Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng  (GAET) - Bộ Quốc Phòng, trên 10 năm tồn tại và phát triển hoạt động trong nhiều lĩnh vực sản xuất giấy, hộp... Toàn bộ dây chuyền có thể điều khiển thuận tiện, chính xác đáp ứng cho các sản phẩm  thùng caston 3 lớp, thùng carton 5 lớp, thùng carton 7 lớp theo các quy cách khác nhau. Hệ thống nâng giấy cuộn sử dụng máy thuỷ lực, điều khiển tự động, cho phép... Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất - Kinh doanh các sản phẩm: Thùng carton 3 lớp Thùng carton 5 lớp Thùng carton 7 lớp Sản xuất - Kinh doanh các loại giấy krap, bao bì giấy Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp Vật tư xây dựng, vật liệu điện Thiết bị tồn đọng, thanh xử lý Dịch vụ cơ khí, dịch vụ kho bãi Chế biến gỗ, sản... BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN