Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / THUỐC LÁ - XÌ GÀ - THUỐC LÁ SỢI